QUALITY LINE

YÖNETİM DANIŞMANLIK HİZMETLERİMİZ

Yönetim ve Organizasyon

12.12.2016 11:36:11
Yönetim ve Organizasyon

Yönetim ve organizasyon danışmanlık hizmetimiz ile, kurumunuza uygun bir organizasyon yapısının kurulmasına ve devamında iç iletişim, görev yönetimi ve raporlama alanlarında ahengi yakalamaya odaklanırız.

Görevleri açık ve net biçimde tanımlamak, görevlendirilecek kişilerin sahip olması gereken nitelikleri belirlemek ve gelişim ihtiyacını tespit etmek, iç iletişimi sağlamak, raporlama yapısını oluşturmak, yönetim yapısı ve yöneticilerin konumları belirlemek, sınırlarını çizmek; Yönetim ve Organizasyon Yapısı paketimizin kapsamına girer. 

Çalışmanın Amaçları:

 • Organizasyon yapısının açık ve net biçimde tanımlanması, uygulamaya alınması
 • Yöneticilerin planlama sorunlarının iyileştirilmesi
 • Zamanında yapılmayan, takip edilmeyen işlerin ortadan kaldırılması
 • Düzensiz ve verimsiz toplantıların iyileştirilmesi
 • Tanımsız ve belirsiz görevlerin ve sorumlulukların tanımlanması
 • Raporlamalarda yetersizliklerin, eksikliklerin, giderilmesi
 • Personellerin sahip olması gereken yetkinliklerin belirlenmesi ve analiz edilmesi
 • Personel gelişim ihtiyacının belirlenmesi

Çalışma Adımları:

 • Temel iş analizleri
 • İlgili görevi sürdürecek personelin sahip olması gereken asgari Temel, Yönetsel ve Teknik yetkinlik tespiti
 • Yöneticiler ve aday yöneticiler ile yetkinlik görüşmeleri
 • Organizasyon yapısının tanımlanması ve yayınlanması
 • Tüm görev, yetki ve sorumlulukların belirlenmesi ve yayınlanması
 • Eğitim ve gelişim ihtiyaç analizi
 • Personel gelişim planı
 • Toplantı yönetimi eğitimi ve atölye çalışması
 • Toplantı yönetim sisteminin kurulması ve devreye alınması
 • İş planlama ve görev takip sistemi kurulumu
 • Raporlama atölye çalışması
 • Raporlama sisteminin kurulumu
 • Kurumun aylık faaliyet inceleme toplantılarının devreye alınması
 • Genel Kurul, yönetim kurulu ve operasyonel yönetim mekanizmalarının ilişkisinin tanımlanması


Takip Edin!