QUALITY LINE

EĞİTİM HİZMETLERİMİZ

Stratejik Düşünme & Stratejik Planlama

14.12.2018 14:35:46
Stratejik Düşünme & Stratejik Planlama

Program katılımcılarına şirketin stratejik konumunu analiz edebilme becerisini katar, şirket vizyonu, misyonu ve stratejisi hakkında düşünmeye yöneltir, strateji’nin önemi ve stratejik düşünme araçlarının kullanımını anlatır ve stratejik planlama tekniklerini geliştirir.

Stratejik Düşünme & Stratejik Planlama

 

Eğitim Süresi: 1 Gün

 

Hedef Kitle: Stratejiyi işletme kültürü haline getirmek, çalışanlarına strateji konusunda farkındalık kazandırmak ve gelecekte rekabetçi olmak isteyen işletmelerdeki üst düzey yöneticiler, yöneticiler ve yönetici adayları ve bölüm yöneticileri.

 

Katılımcı Sayısı : Verilecek olan eğitimlerin ve gelişim programının verimli bir şekilde gerçekleştirilmesi için maksimum 10 kişi olarak değerlendirilmektedir.

 

Eğitimin Amacı: Program katılımcılarına Şirketin stratejik konumunu analiz edebilme becerisini katar, şirket vizyonu, misyonu ve stratejisi hakkında düşünmeye yöneltir, strateji’nin önemi ve stratejik düşünme araçlarının kullanımını anlatır ve stratejik planlama tekniklerini geliştirir.

 

Stratejik Düşünme

 

Stratejik Yönetim Sürecinin Temel Unsurları

 

Stratejik Planlama

 
Strateji Oluşturulması
 
Stratejik Yöneticiler
 
Stratejik Liderlik
 
Üst ve İş Yönetim Stratejileri
 
Strateji Seçiminde Portföy Analizleri
 
Strateji Uygulama Süreci ve Kontrolü
 
Uygulamadaki Stratejik Planlama ve Resmi Stratejik Planlama Sürecinin İstenilen Sonuçları Üretememe Nedenleri
 
Stratejik Planlamanın Temel Bileşenleri
 
 

Stratejik Planlama

 

Stratejik yönetim
 
Stratejik düşünme
 
Stratejik planlama
 
Stratejik Planlama Süreçleri
 
Takım ve sonuç odaklı çalışma
 
Organizasyon ve performans yönetimi
 
Çevre analizi
 
Rakip ve pazar analizi
 
SWOT Analizi
 
Vizyon ve misyona dayalı strateji geliştirme
 
Stratejik hedefler
 
Şirket kültürüne yerleştirilmesi


Takip Edin!