QUALITY LINE

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

30.11.2018 14:58:54
YÖNETİM VE ORGANİZASYON

Şirketinizin organizasyon sorunlarına çözüm üreterek ihtiyaç duyacağınız bilgi ve becerileri kazandırmayı hedeflemekteyiz. Organizasyonlara, küreselleşmenin getirdiği kurumsal yaklaşımı kazandırmaktayız.

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

Yönetim, başkalarının aracılığıyla amaçlara ulaşma olarak tanımlanabilir. Yönetimde ulaşılması hedeflenen amaçlar bir süreci ifade eder. Bu süreçte kaynaklar etkin olarak kullanılmalıdır.İşletmelerin kuruluş amaçlarına ulaşabilmesi, faaliyetlerini etkin ve verimli şekilde yerine getirebilmesi için  yöneticileri tarafından yerine getirilmesi gereken unsurlar vardır. bunlar işletmelerin rekabet koşullarında ayakta kalabilmesi ve yaşamlarını sürdürebilmesiyle yakından ilgili faaliyetlerdir.Dolayısıyla bir yönetimin başarısı her şeyden önce bu fonksiyonların etkili ve verimli bir biçimde, başarılı bir şekilde koordine edilmesinde yatmaktadır. 


 Yönetimin beş fonksiyonu planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve denetimdir. Sizlerle beraber bu fonksiyonları birlikte tasarlıyor, Yönetim ve Organizasyon Danışmanlık hizmeti ile işletmelerdeki başarılarınızı arttırıyoruz.

Takip Edin!