QUALITY LINE

Alimoğlu Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Alimoğlu Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

20.01.2018 13:00:01
Alimoğlu Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Alimoğlu Madencilik ile yönetim danışmanlığı konusunda başarılı bir anlaşmaya imza attık. 2018 yılında bizlerle birlikte Kurumsallaşma ve Yapılanma konusunda karar alan değerli Alimoğlu Madencilik yönetimine teşekkür ediyoruz.

Alimoğlu Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile yapılacak olan çalışmanın içeriği aşağıda yer almaktadır,

Öncelikle şirketin mevcut yapısı tanılama çalışması (Kurumsal Check-Up) ile tüm detaylarıyla ele alınarak rapor halinde şirket yönetimine sunulacaktır.

Yapılması gereken proje ve programlar ortaya çıkarılan Tanılama Rapor Çalışması neticesinde Plan takvimi ile birlikte uygulamaya başlanılacaktır.

Alimoğlu Madencilik Şirketine uygun Organizasyon Yapısı oluşturulacak, tüm sorumluların görev ve yetkileri güncel uygulanabilir bir şekilde hazırlanacaktır.

Toplantı yönetim sistemi, iş planlama ve takip yönetim sistemi kurulacaktır.

Yapılan Organizasyon görevlilerinin görev ve sorumlulukları esas alınarak her departmanın planlı bir şekilde amaçlarının ve hedeflerinin izlenebileceği Stratejik Planlama çalışması

yapılacaktır.

Oluşturulan organizasyonda bulunan yöneticilerin içinde bulunduğu süreçleri ve iş akışları çıkarılacaktır.

Şirket için oluşturulan Süreç Yönetimi tüm çalışanlar tarafından ele alınarak uygulamaya geçilecektir.

Tüm aile bireyleri ile Şirketin sürdürülebilirliği için hazırlanması gereken Aile Anayasası çalışması ele alınacaktır.

Alimoğlu Madencilik Güçlü kadrosuyla 2018 yılı için bizlerle birlikte güzel bir yolculuğa başlayacaktır.

 

 

 

Takip Edin!